Välkommen till Bokningsservice i Sverige

Välkommen till Bokningsservice i Sverige AB. Vi är en "one stop shop" när det gäller besöksbokning inom finansbranschen. Våra kunder är allt från välkända försäkringsbolag och banker till mindre fond & försäkringsförmedlare.
Vill du veta mer?
Besöksbokning
Vi bokar möten åt er via telefon eller via utskick. Kunderna bokas på enskilda möten eller seminarier.